KONTRAMIN 210

Povratak na:
Otpjenjivači

KONTRAMIN 210 – otpjenjivač na bazi visokomolekularnih estera širokog spektra u proizvodnji antibiotika, kvasca, alkohola, limunske kiseline i lizina