ISO 45001:2018 – Bureau Veritas Certification

Povratak na:
Certifikati

ISO 45001:2018 sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti

Bureau Veritas Certification potvrđuje da je proveden audit sustava upravljanja navedene organizacije to je utvrđena sukladnost sa zahtjevima sljedeće norme za sustave upravljanja

ISO 45001:2018

Opseg certifikacije:

PROIZVODNJA I PRODAJA KEMIJSKIH PROIZVODA

Datum prve certifikacije: 24. lipnja 2020.

Istek valjanosti zadnjeg certifikata: 26. lipnja 2020.

Datum recertifikacijske/certifikacijske provjere: 29. svibnja 2020.

Datum početka recertifikacijskog/certifikacijskog ciklusa: 24. lipnja 2020.

Uz uvjet trajne zadovoljavajuće primjene sustava upravljanja organizacijom, ovaj certifikat vrijedi do: 25. lipnja 2026.

Broj certifikata: HR007657
Verzija br. 1
Datum revizije: 24. lipnja 2020.