Politika zaštite zdravlja i sigurnosti

Zahtjevi za sigurnost su prisutni u svakoj aktivnosti i dnevnim zadacima.

Proizvodnja kemijskih proizvoda za građevinsku, naftnu i prehrambenu industriju zahjeva pažljivo postupanje sa kemikalijama od prijema sirovina do prerade, unutarnje manipulacije pa do predaje gotovog proizvoda.

Zahtjevi za sigurnost su prisutne u svakoj aktivnosti i dnevnim zadacima. Svatko osobno preuzima odgovornost za svoju sigurnost a uprava će djelovati proaktivno i preventivno sa ciljem eliminiranja i zamijene načina rada koji u sebi nosi preveliki preostali rizik.

Ugled tvrtke Kutrilin je određen kroz poštivanje kvalitete i rokova isporuke ugovorenih proizvoda.  Uprava naglašava da je uspješna realizacija sigurnosti i zaštite zdravlja tijekom realizacije ugovorenih proizvoda visoko vrijedan doprinos poslovnim rezultatima i ugledu tvrtke.

Uprava Kutrilina je opredjeljena da:

  • Zaštiti zdravlja i sigurnosti pristupa proaktivno
  • Koristi zahtjeve norme ISO 45001 kao alate u stalnim poboljšanjima sustava zaštite
  • Upravlja rizicima i svim njegovim učincima
  • Politika zaštite zdravlja i sigurnosti bude trajni okvir za uspostavljanje ciljeva

Naša politika je spremnost na stalnu usklađenoat sa zakonskim i ostalim zahtjevima kako bi se rizici eliminirali, zamijenili, učinkovito nadzirali i svi rizični učinci smanjili. Zakonske i ostale zahtjeve smatramo kao osnovnu pomoć u našoj politici povećanja sigurnosti. Koristit ćemo sve naše stručne potencijale i praktična rješenja i znanja iz svoje prakse u poboljšanjima sigurnosti i zaštiti zdravlja.

Najveći rizici za zdravlje i sigurnost proizlaze iz nepoštivanja sigurnosnih pravila rada sa kemikalijama i proizvodnom opremom. Neprimjereno osobno ponašanje i nedovoljna svijest o svojoj sigurnosti može znatno povećati rizike u radu.

Uprava stalno radi na posebnim mjerama zaštite na radu i neće nikoga ostaviti uskraćenog o znanjima iz sigurnosti i zaštite zdravlja.

Uprava će u skladu sa svojom politikom sigurnosti stalno cijeniti stanja nesukladnosti koja povećavaju rizik. Preostali rizici će se poboljšavati kroz sustav upravljanja, sredstva i tehnologiju rada i svijesti u ponašanja radnika.

Ova politika će biti povremeno preispitana i usklađena sa zahtjevima poslovne politike, politike kvalitete i politike zaštite okoliša.