Politika kvalitete i zaštite okoliša

Cilj kvalitete i zaštite okoliša u Kutrilinu je osigurati najvišu razinu svih poslovnih procesa

Kutrilin d.o.o. je tvrtka koja proizvodi aditive za različite grane industrije (građevinska, naftna, šećerna…).

Cilj kvalitete i zaštite okoliša u Kutrilinu je osigurati najvišu razinu svih poslovnih procesa, s usmjerenošću na potrebe i zadovoljstvo Kupaca i svih zainteresiranih strana uz trenutne i buduće sastavnice održivog razvoja.

Politikom kvalitete i zaštite okoliša obvezujemo se:

  • Uspostaviti i održavati sustav upravljanja u skladu s zahtjevima normi ISO 9001, ISO 14001 kao i zahtjevima kvalitete u tehničkim normama HRN EN 934 i normama HRN EN 450.
  • Razvijati sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša uz neprekidno poboljšavanje radnih procesa, te njihovu regulaciju i kontrolu ulaganjima u proizvodnu, mjernu opremu i kontinuiranim nadzorom kvalitete sirovina i proizvoda kroz zahtijevane laboratorijske metode.
  • Poštivati sve zakonske i tehničke zahtjeve u razvoju i proizvodnji kemijskih proizvoda koji će biti certificirani od strane neovisnih i ovlaštenih tijela u skladu sa zahtjevima u građevinskoj i drugim industrijama.
  • Prepoznati zahtjeve kupaca i zainteresiranih strana kroz otvorenu komunikaciju, praćenje njihovog zadovoljstva i analizu reklamacija i primjedbi, kako bi se njihovo zadovoljstvo neprestano povećavalo.
  • Uspostaviti obostrano korisne odnose sa svojim dobavljačima i partnerima u dugoročnoj suradnji koristeći za proizvodnju samo ispitane materijale s odgovarajućim dokazom kvalitete.
  • Kod realizacije proizvoda i uvođenja novih sirovina i tehnologija u proizvodnju pratiti i analizirati okolišne aspekte i utjecaje aktivnosti na okoliš i stalnu sukladnost sa zakonskim i ostalim zahtjevima.
  • Prepoznati zahtjeve sustava kvalitete za nužnim znanjem zaposlenika i podržati ih osiguravanjem sredstava i provođenjem obuke. Obvezujemo se da svaki djelatnik bude upoznat s politikom kvalitete i upravljanja okolišem, da je shvati i prihvati kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.
  • Politika kvalitete i zaštite okoliša se stalno preispituje i aktualizira sa ciljem poboljšanja prema proizvodima, kupcima i korisnicima, zaposlenicima, dobavljačima, kooperantima i svim ostalim zainteresiranim stranama.

Brinemo o zaštiti zdravlja, sigurnosti i zadovoljstvu zaposlenih te stvaramo radno okruženje koje potiče njihovo usavršavanje i razvoj.

Kontinuiranim učenjem omogućujemo stvaranje novih vrijednosti.

Zagreb, 10.02.2020.

Direktor Kutrilin d.o.o.
Igor Šustić