Naftna industrija

Vrijednost naših proizvoda je u njihovoj djelotvornosti i primjenjivost pojedinog proizvoda u različitim industrijama

EMULIN FO-200

EMULIN FO-200 – pjenić blagog baktericidnog djelovanja sa primjesom pri čišćenju naftnih i plinskih bušotina i opreme nakon stimulacijskih radova

Pročitaj više

INKOLIN PF-20

INKOLIN PF – 20- inhibitor korozije za paker fluide sa svojstvima baktericida, scavengera kisika, te agensa za kompleksiranja željeza i kalcija

Pročitaj više

ISPLO N 300

ISPLO N 300 – stimulator nove generacije sa izrazitim svojstvom površinske napetosti, pri kemijskim obradama pribušotinske zone

Pročitaj više

INKOLIN GA-KS

INKOLIN GA-KS-Sredstvo za flokuliranje, pH regulaciju, precipitaciju, neutralizaciju, oblikovanje gel formi za anorganske kiseline

Pročitaj više

INKOLIN ACI 2513

INKOLIN ACI 2513 – inhibitor korozije koje se koristi u postupku kiselinskih obrada sa solnom kiselinom pri visokim temperaturama (> 150 ° C)

Pročitaj više

TENZINAT KLK

TENZINAT KLK – sredstvo za reduciranje željeza koje se koristi u postupku kiselinskih obrada s solnom kiselinom pri visokim temperaturama

Pročitaj više