INKOLIN OS 230

INKOLIN OS-230 – je film inhibitor korozije netopljiv u vodi, a dobro topljiv u ugljikovodicima