Građevinska industrija

Aditivi potpuno prilagođeni zahtjevima proizvođača betona

KEDOBET SP 201

KEDOBET SP 201 / Superplastifikator na bazi visoko molekulskog kondenzata naftalensulfonske kiseline, sa svojstvima dispergatora u skladu sa zahtjevima norme EN 934-2

Pročitaj više

KEDOBET PA 701

KEDOBET PA 701 / dodatak betonu koji svojim sastavom može zadovoljiti različite zahtjeve koji se postavljaju pred betonske mješavine u niskogradnji

Pročitaj više

MONOLIT LP

MONOLIT LP / Tekući dodatak koji u svježi beton i žbuku uvlači zrak i ravnomjerno ga raspoređuje u obliku mikro pora

Pročitaj više

KUTRIFLY

KUTRIFLY / Leteći pepeo za beton. Mineralni dodatak betonu kao zamjena za cement. Pridonosi povećanju kvalitete betona

Pročitaj više

RETARDITE

RETARDITE / Usporivač-plastifikator, tekući dodatak za kontrolirano vezanje uz istodobno plastificiranje betona.

Pročitaj više