KEDOBET W 1000

KEDOBET W 1000 / Ubrzivač za zimsko betoniranje

Za opširnije informacije pogledajte dokumente:


Opis i primjena

Plastifikator prikladan za betoniranje pri niskim temperaturama, tekući dodatak betonu koji omogućuje betoniranje u zimskim uvjetima ( na temperaturama do – 20 ∞C ). Snižava ledište vode i na taj način na negativnim vanjskim temperaturama sprečava smrzavanje vode kojom je pripremljen beton . Kad temperatura postigne pozitivne vrijednosti ( iznad + 5 ∞C ) nastavlja se hidratacija cementa odnosno vezanje i stvrdnjavanje betona Dozira se 2 – 3 % ,  na masu cementa ovisno o temperaturi zraka, količini  cementa i masi betona. Treba izbjegavati kombinaciju s aditivima koji usporavaju brzinu vezanja i otvrdnjavanja betona.

Skladištenje

Isporučuje se u PE bačvama od 120 litara, IBC kontejneru1100 kg, a za veće količine dogovor sa korisnikom