KUTRIShot AS301

KUTRIShot AS301 / Bezalkalni ubrzivač vezivanja mlaznog betona

Za opširnije informacije pogledajte dokumente:

Opis i područje primjene

KUTRIShot AS301 je vrlo efikasan tekući bezalkalni ubrzivač za mlazne betone i kao takav je prikladan za primjenu tijekom stvaranja privremene i trajne stjenske potpore u tunelogradnji, rudarenju, podzemnim konstrukcijama, stabilizaciji pokosa, a prikladan je za korištenje i u uvjetima nestabilnog tla.

KUTRIShot AS301 je najbolje koristiti za pripremu svježe mješavine mlaznog betona za stjenske potporne zidove sa velikom brzinom rada i mogućnošću stvaranja debelog sloja mlaznog betona.

KUTRIShot AS301 omogućava smanjenje odbijanja betona od stijene na koju se primjenjuje te smanjuje proizvodnju prašine, omogućava vrlo brzo vezanje sa izvrsnim razvojem početnih i ranih čvrstoća kao i dugoročnih čvrstoća i otpornosti.

KUTRIShot AS301 nije agresivan i pomaže poboljšanju sigurnosti na radu, pomaže pri zaštiti okoliša čime utječe i na razloge koji smanjuju cijenu rukovanja ovim proizvodom. Dizajn mješavine ovog proizvoda omogućava vrlo brzo vezanje sa razvijanjem ranih čvrstoća a također i dugoročnih čvrstoća i otpornosti.

KUTRISHOT AS301 je preporučljivo koristiti sa svježim cementom kako bi se izbjegli utjecaji na karakteristike vezanja betonske mješavine. Preporučuje se provesti prethodna ispitivanja kako bi se provjerilo rano vezanje i 24 satna čvrstoća sa cementom kojim se planira provođenje projekta.

Tehnički podaci:
Oblik Mutna suspenzija
Boja Svijetlo-smeđa
Gustoća@20°C 1,43±0,01 g/ml
pH 3,0±1,0

Potrebna količina

KUTRIShot AS301 koristi se za mokro špricanje betonske mješavine sa v/c omjerom od <0,55. Za postizanje bržeg vezanja i boljih ranih čvrstoća v/c omjer trebao bi biti ≤ 0,50, a za ekstremno visoke rane čvrstoće ≤ 0,44.

Doziranje ovisi o temperaturi, reaktivnosti veziva i potrebne debljine sloja, vremenu vezanja i razvoju ranih čvrstoća.

Očekivani utrošak je normalno u rasponu od 5-8% na količinu korištenog veziva. Pumpe za doziranje moraju se očistiti vodom prije upotrebe KUTRIShot AS301 u procesu špricanja betona.
KUTRIShot AS301 mora biti skladišten pri temperaturi između +4°C i +40°C u zatvorenim plastičnim, vlaknima ojačanim plastičnim ili nekorodirajućim čeličnim spremnicima. Ukoliko dođe do smrzavanja, proizvod je potrebno lagano odmrznuti i izmješati, te i nakon tog postupka zadržava početna svojstva.

Ukoliko je KUTRIShot AS301 pohranjen pri preporučenim uvjetima vrijeme trajanja proizvoda bit će 6 mjeseci. Ukoliko dođe do razdvajanja (nakon 3 mjeseca), proizvod je potrebno kratko izmješati prije upotrebe, te se time ne mijenjaju svojstva niti kvaliteta proizvoda.

KUTRIShot AS301 ne sadrži nikakve opasne supstance koje zahtijevanju posebno označivanje. Tijekom rukovanja sa KUTRIShot AS301 potrebno je izbjegavati kontakt s očima i kožom te se preporuča korištenje gumenih rukavica i zaštitnih naočala. Ukoliko se kontakt dogodi potrebno je ispiranje veliki količinama vode.
Za sve ostale informacije kontaktirajte naše savjetnike i pročitajte STL proizvoda.