KEDOBET SP 201

KEDOBET SP 201 / Superplastifikator na bazi visoko molekulskog kondenzata naftalensulfonske kiseline, sa svojstvima dispergatora u skladu sa zahtjevima norme EN 934-2

Za opširnije informacije pogledajte dokumente:


Opis i primjena

KEDOBET SP 201 se adsorbira na čestice cementa povećavajući tako njihov negativni naboj. Međusobno odbijanje čestica rezultira boljom disperzijom cementa u betonu, stoga i stvaranjem homogenije mikrostrukture što doprinosi razvoju vrlo visokih čvrstoća u očvrslom betonu. Istodobno fino dispergirane čestice cementa povećavaju fluidnost svježeg betona i poboljšavaju obradivost (tekući beton). Sukcesivnim reduciranjem vode do cca 30 % postupno opada fluidnost betonske mase, a povećavaju se čvrstoće.

Rukovanje

KEDOBET SP 201 za razliku od klasičnih aditiva optimalno djeluje kad se dozira u betonsku masu neposredno prije kraja miješanja.

U tom se slučaju KEDOBET SP 201 adsorbira na već stvorenu gel strukturu nastalu u početku hidratacije cementa i usprkos malom doziranju ima maksimalan učinak . Nasuprot tome ako se dozira u vodu na početku pripreme betona samo dio ga se veže na gel strukturu , a ostatak se adsorbira na nehidratizirane čestice cementa i nema bitnog učinka.

Iz navedenog slijedi da se KEDOBET SP 201 pravilnim načinom primjene maksimalno iskoristi i daje optimalne rezultate uz minimalno doziranje. KEDOBET SP 201 ne utječe bitno na uvlačenje zraka u beton . Međutim , čestice zraka koje ulaze u betonsku masu iz drugih razloga KEDOBET SP 201 formira u obliku homogeno raspoređenih sitnih mjehurića.

KEDOBET SP 201 ne korodira armaturu.

FIZIČKO – KEMIJSKE KARAKTERISTIKE
Izgled smeđa tekućina
Gustoća ( 20 ˚C ) , kg/m3 1200 ±0,02
pH 8,5 ±1,0
Termička stabilnost , ˚C 5 – 200
Kloridi ≤ 0,10

KEDOBET SP 201 omogućuje pumpanje betona, izradu betona visokih čvrstoća uz niski V/C faktor, izradu betona velikih gustoća i čvrstoća s visokim modulom elastičnosti što rezultira smanjenjem deformacija (smanjeno puzanje i stezanje), izrazito brz porast čvrstoća u betonu, odnosno veću dinamiku obrade prednapregnutih elemenata u halama i na gradilištu, izradu betonske galanterije u velikim serijama , bez zaparivanja i grijanja, izradu betona s povoljnim rasporedom mikro pora zraka i visokim tlačnim čvrstoćama, čime beton postaje otporan na cikluse smrzavanja i odmrzavanja , kao i na utjecaj agresivnih voda idealno popunjavanje oplata betonom , čak i u slučajevima vrlo gustih armatura i složenih oplata, sigurnije i čvršće prianjanje armature i betona što smanjuje potrebnu duljinu sidrenja armature, pripravu vodonepropusnih betona visoko tlačnih čvrstoća.

Izvođenje betonskih radova u nepovoljnim klimatskim uvjetima, jer se i na povišenim temperaturama konzistencija sporije mijenja nego kad se radi o običnim betonima, odličnu obradivost, održavanje obradivosti kroz dulji vremenski period sukcesivnim doziranjem, znatno niži radni tlak od uobičajenog čime se produljuje vijek trajanja pumpe, izradu kvalitetnih i trajnih betona s urednim rubovima i glatkim plohama, pogodnih za vidljive betone i fasadne elemente, znatnu uštedu cementa ili armature kad je moguća redukcija vode do cca 30%, znatnu uštedu na radnoj snazi i energiji , jer se beton idealno razastire i ugrađuje.

Skladištenje i pakiranje

Dozira se 0,8 – 1,5 % na masu cementa. Povećanim doziranjem (predoziranjem) jače se usporava vezanje betona, a ne utječe se bitno na krajnje čvrstoće. KEDOBET SP 201 može se sukcesivno dozirati radi produljenog održavanja obradivosti ne prekoračujući ukupnu navedenu dozu .

KEDOBET SP 201 isporučuje se u  karnistrima od 50kg  bačvama od 200 l i IBC kontejnerima od 1200 kg.