KEDOBET SP 201

KEDOBET SP 201 / Superplastifikator za proizvodnju betonskih podova koji se završno obrađuju helikopterima.


Opis i primjena

Superplastifikator na bazi visoko molekulskog kondenzata naftalensulfonske kiseline, sa svojstvima dispergatora u skladu sa zahtjevima norme EN 934 – 2 se adsorbira na čestice cementa povećavajući tako njihov negativni naboj. Međusobno odbijanje čestica rezultira boljom disperzijom cementa u betonu, stoga i stvaranjem homogenije mikrostrukture što doprinosi razvoju vrlo visokih čvrstoća u očvrslom betonu. Istodobno fino dispergirane čestice cementa povećavaju fluidnost svježeg betona i poboljšavaju obradivost (tekući beton). Sukcesivnim reduciranjem vode do cca 30 % postupno opada fluidnost betonske mase, a povećavaju se čvrstoće.

dozira se 0,8 – 1,5  % na masu cementa

Skladištenje

Isporučuje se u bačvama od 200 l i IBC kontejnerima od 1100 kg. KEDOBET SP 201 je postojan godinu dana u dobro zatvorenoj ambalaži . Na temperaturama ispod 5 °C djelomično kristalizira. Podizanjem temperature i miješanjem sadržaja proizvod se vraća u izvorno stanje bez promjene kvalitete.