KUTRIPlast SP201

KUTRIPlast SP201 / Superplastifikator na bazi NSF, sa svojstvima dispergatora u skladu sa zahtjevima norme EN 934-2

Za opširnije informacije pogledajte dokumente:

Opis i područje primjene

KUTRIPlast SP201 se adsorbira na čestice cementa povećavajući tako njihov negativni naboj. Međusobno odbijanje čestica rezultira boljom disperzijom cementa u betonu i mortu, stoga i stvaranjem homogenije mikrostrukture što doprinosi razvoju vrlo visokih čvrstoća u očvrslom betonu i mortu. Istodobno fino dispergirane čestice cementa povećavaju fluidnost svježeg betona i poboljšavaju obradivost (tekući beton). Sukcesivnim reduciranjem vode do cca 30% postupno opada fluidnost betonske mase, a povećavaju se čvrstoće.

Upute za primjenu

KUTRIPlast SP201 za razliku od klasičnih aditiva optimalno djeluje kad se dozira u betonsku masu neposredno prije kraja miješanja.

U tom se slučaju adsorbira na već stvorenu gel strukturu nastalu u početku hidratacije cementa i usprkos malom doziranju ima maksimalan učinak . Nasuprot tome ako se dozira u vodu na početku pripreme betona samo dio ga se veže na gel strukturu , a ostatak se adsorbira na nehidratizirane čestice cementa i nema bitnog učinka.

Iz navedenog se KUTRIPlast SP201 pravilnim načinom primjene maksimalno iskoristi i daje optimalne rezultate uz minimalno doziranje.

KUTRIPlast SP201 ne utječe bitno na uvlačenje zraka u beton i ne korodira armaturu.

Međutim, čestice zraka koje ulaze u betonsku masu iz drugih razloga KUTRIPlast SP201 formira u obliku homogeno raspoređenih sitnih mjehurića.

FIZIČKO – KEMIJSKE KARAKTERISTIKE
Izgled Tamno smeđa tekućina
Gustoća (20 °C), kg/m3 1200 ±0,02
pH 8,5 ±1,5
Termička stabilnost , ˚C 5 – 200
Kloridi ≤0,10 %

Omogućuje izvođenje betonskih radova u nepovoljnim klimatskim uvjetima, jer se i na povišenim temperaturama konzistencija sporije mijenja nego kad se radi o običnim betonima, odličnu obradivost i održavanje obradivosti kroz dulji vremenski period sukcesivnim doziranjem.

Znatno niži radni tlak od uobičajenog čime se produljuje vijek trajanja pumpe, izradu kvalitetnih i trajnih betona s urednim rubovima i glatkim plohama, pogodnih za vidljive betone i fasadne elemente, znatnu uštedu cementa ili armature kad je moguća redukcija vode do cca 30% te znatnu uštedu na radnoj snazi i energiji, jer se beton idealno razastire i ugrađuje.

Potrebna količina

KUTRIPlast SP201 dozira se 0,8–1,5% na masu cementa. Povećanim doziranjem (predoziranjem) jače se usporava vezanje betona, a ne utječe se bitno na krajnje čvrstoće.

KUTRIPlast SP201 može se sukcesivno dozirati radi produljenog održavanja obradivosti ne prekoračujući ukupnu navedenu dozu .

Pakiranje i skladištenje

KUTRIPlast SP201 isporučuje se u PVC karnisterima 50 kg, PVC bačvama od 200 kg i IBC kontejnerima od 1100 kg.

KUTRIPlast SP201 je postojan godinu dana u dobro zatvorenoj ambalaži. Na temperaturama ispod 5 C djelomično kristalizira. Podizanjem temperature i miješanjem sadržaja proizvod se vraća u izvorno stanje bez promjene kvalitete.