GRINDAL 45

GRINDAL  45 / Intenzifikator meljave cementa

Za opširnije informacije pogledajte dokumente:

Opis i primjena

Površinski aktivno sredstvo koje u funkciji intenzifikatora mljevenja znatno poboljšava proces mljevenja. Pri mljevenju cementa uz intenzifikator moguće je postići :  povećanje kapaciteta mlina uz jednaku potrošnju energije i jednaku finoću konačnog proizvoda ,povećanje specifične površine cementa uz jednaku potrošnju energije i jednaki kapacitet mlina , povećanje udjela dodatka klinkeru ( zgura , pepeo i sl. ) uz jednaku potrošnju energije, jednaki kapacitet mlina i nepromijenjenu kvalitetu cementa.

Skladištenje

Sredstvo čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži na  temperaturi ispod 40˚C.U skladištu se ne smije držati hrana, piće, stočna hrana i drugi predmeti opće uporabe. Skladište mora biti označeno sukladno Zakonu o kemikalijama.

GRINDAL 45 je pod normalnim uvjetima skladištenja postojan godinu dana