MONOLIT LP

MONOLIT LP / Aerant za proizvodnju aeriranog betona

Za opširnije informacije pogledajte dokumente:


Opis i primjena

Tekući  dodatak koji u svježi beton i žbuku uvlači zrak i ravnomjerno ga raspoređuje u obliku mikro pora. MONOLIT  LP se primjenjuje pri proizvodnji betona otpornog na ciklus smrzavanja (ceste, avionske piste), betona za hidrotehničke objekte (brane, nasipi, bazeni, kanali), betona otpornog na agresivne vode (prehrambena industrija, kemijska industrija itd.) Trajanje miješanja i temperatura betona utječu na količinu uvučenog zraka.

Skladištenje

Postojan 12 mjeseci u dobro zatvorenoj ambalaži, isporuka u bačvama , ibc kontejnerima, a za ostale veće količine dogovor s korisnikom.