KUTRIFLY

KUTRIFLY / Leteći pepeo za beton. Mineralni dodatak betonu kao zamjena za cement. Pridonosi povećanju kvalitete betona

Opis i primjena

Silikatni leteći pepeo za beton je fini prah uglavnom kuglastih, staklastih čestica i kemijski je pucolan.

Kada se pomiješaju s vapnom (kalcijev hidroksid), pucolani se kombiniraju u cementne spojeve. Beton koji sadrži leteći pepeo postaje jači, izdržljiviji i otporniji na kemijske utjecaje.

Uobičajena uporaba:

  • Obični nearmirani beton
  • Armirani beton
  • Prednapregnuti beton
  • Beton svih klasa tlačnih čvrstoća
  • Beton za sve uvjete izloženosti

Rukovanje

U skladu s nacionalnim standardom Bosne i Hercegovine (mjesto proizvodnje); “Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u hrani, hrani za životinje, lijekovima, predmetima opće upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet” (Službeni glasnik BiH 54/14.) proizvod zadovoljavaja kriterije navedene u spomenutom standardu i mogu se koristiti za graditeljstvo (interijer i eksterijer) i građevinarstvo.

Tijekom manipulacije osigurajte odgovarajuću ventilaciju kako biste spriječili respiratorne probleme. Minimalizirajte stvaranje prašine, a prije uklanjanja pomiješajte s vodom

Skladištenje

Prijevoz vršiti čistim i prikladnim vozilom koje treba čuvati od utjecaja vlage. Vozilo prije transporta mora biti bez organskih i anorganskih tvari koje mogu utjecati na kvalitetu letećeg pepela.

Skladištenje u betonskom ili metalnom silosu zaštićenom od vremenskih uvjeta, osobito vlage.

Sa propisnim prijevozom i skladištenjem, 6 mjeseci.