CORONAL 618

CORONAL 618 – inhibitor kamenca i korozije, koristi se u vodama sklonim stvaranju netopivih soli kalcija, magnezija, željeza, mangana, karbonata, sulfata, silikata i hidroksida