DISPERGIN  BIO -10

Povratak na:
Dispergatori

DISPERGIN BIO -10-aktivator i dispergator pri alkalnim postupcima pranja i čišćenja